İskenderun Körfezi'ndeki katı atıkların türünü, yoğunluğunu ve kaynağını tespit ederek körfez ve çevresinde oluşabilecek riskleri belirlemek ve bu risklere karşı önlem almak amacıyla Denizin Derin Yüzü projesi hayata geçiriliyor. Proje, İskenderun'lu gençler tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından oluşturulan Hayata Artı Gençlik Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Denizin Derin Yüzü projesini yürüten gençler 9 Ekim Cuma günü Hürriyet Hakkımızdır Treni'nde kamu yetkilileri ve İskenderunlularla buluştu, İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek'ten tam destek sözü aldı.

Endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve Akdeniz ülkelerinden gelen atıklarla kirlenmeye yüz tutan İskenderun Körfezi, körfez çevresinde yaşayan nüfusun sağlığı kadar nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku ve deniz kaplumbağalarını da tehdit ediyor. İskenderun Körfezi'ndeki kirliliğin boyutunu belirlemeyi ve önlem almak üzere çözüm yöntemleri geliştirmeyi amaçlayan projeyle deniz tabanı ve sahil hattı taranacak, körfezde yaşanan kirlilik tespit edilerek rapor halinde kamuoyu ile paylaşılacak. Raporun, İskenderun Körfezi'nin katı atık sorununa çözüm önerileri sunan bir eylem planına zemin hazırlaması hedefleniyor.

Proje sahipliğini Çukurova Sualtı İhtisas ve Su Sporları Kulübü Derneği'nin yaptığı Denizin Derin Yüzü Projesine destek veren kuruluşlar arasında Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi ve BALKO Su Ürünleri Kooperatifi bulunuyor.

Proje koordinatörü Ferhat Büyükdeveci ve proje ekibinden Sinem Arıkan, Muzaffer Perker, Özgür Ulutürk ve Miray Etyemez projelerini anlatmak üzere 9 Ekim'de İskenderun Garı'ndaydı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından oluşturulan Hayata Artı Gençlik Programı kapsamında yürütülen çevre projeleri ve Denizin Derin Yüzü projesi ile ilgili bilgiler 9 Ekim'de İskenderun Garı'nda kamu yetkilileriyle paylaşıldı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Bölümü öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan proje ekibi ile bir araya gelen İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek projeye tam destek sözü verdi.

Bölge ve Proje Hakkında: İskenderun körfezi yoğun denizcilik faaliyetleri, kıyısal alandaki yerleşim, yine bu alandaki sanayi tesisleri, şehirlerden geçerek körfeze ulaşan nehirler, yaz döneminde yoğunlaşan iç turizm faaliyetleri ile kirlenmektedir. Bunun yanı sıra katı atıklardan önemli düzeyde etkilendiği bilinen Caretta caretta, Chelonia mydas gibi kaplumbağa türleri, nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz foku, Phoenicopterus ruber, Recuruirostra avosetta gibi birçok su kuşu ve balık türleri bu alanda dağılım göstermektedir. Riski oluşturan etmenlerin ve riskten etkilenen türlerin bu alanda birlikte gözlenmesi yukarıda örnekleri verilen birçok çevresel tehdidin İskenderun Körfezinde de meydana gelebileceğini göstermektedir. Bu güne kadar bölgede konuyla ilgili olarak iki çalışma gerçekleştirilmiştir (Bingel ve ark. 1987; Yılmaz ve ark. 2002). İlk çalışmada körfezdeki katı atık miktarı toplam 95 ton olarak belirlenirken ikinci çalışmada 15 ton tespit edilmiştir. Bu iki çalışma arasındaki fark araştırıcılar tarafından örnekleme sahasının ve sayısının farklı olmasına bağlanmıştır. Ancak bu durum körfezdeki katı atık miktarının ne düzeyde olduğu konusunda bir soru işareti oluşturmaktadır. Dolayısıyla öncelikli olarak körfezdeki katı atık miktarı, türleri, dağılımı, yoğunluğu, kaynağı ve olası olumsuz etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Projenin amacı ülkemiz denizel alanlarındaki katı atık sorununa dikkat çekmek ve mümkün olduğunca engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Hayata Artı Gençlik Programı Hakkında: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından oluşturulan Hayata Artı Gençlik Programı, gençler tarafından tasarlanan, toplumsal fayda hedefleri olan yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, sürdürülebilir çevre projelerini desteklemektedir.

Hayata Artı'nın amacı, gençlerin, çevresel sorunlara topluma duyarlı çözümler üreten projeler geliştirmelerine, bir başka deyişle Hayata Artı katacak gençlik girişimlerinin önünün açılmasına katkıda bulunmaktır.

PDF İndir