Kırşehir’de bulunan Seyfe Gölü’nün önemini kamuoyuna hatırlatmak, kuruyan Seyfe Gölü'nün yeniden canlanmasını sağlamak üzere kamu kuruluşlarını ve yerel inisiyatifi harekete geçiren “Seyfe Kurak Alanı Göl Oluyor” projesinden Okan Ürker ve Zeliha Kaya Hürriyet Hakkımızdır Treni’yle 18 Ekim’de Kayserililerle ve yerel erkanla buluştu. Kayseri Vali Yardımcısı Turgay Ergin proje hakkında detaylı bilgi aldı. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından oluşturulan Hayata Artı Gençlik Programı kapsamında gerçekleştiriliyor.

Sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle ülkemizde uluslararası öneme sahip on iki sulak alandan biri olan Seyfe Gölü, tüm önlemlere karşı her yıl biraz daha kuruyarak yok oluyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından “Hayata Artı Gençlik Programı” çerçevesinde Eylül 2008’den itibaren yürütülen “Seyfe Kurak Alanı Göl Oluyor” projesi eski özelliklerine sahip olmadığı için adı unutulan Seyfe Gölü’nü yeniden hatırlattı, yöre halkı, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla etkinlikler düzenledi.

Seyfe Gölü'nün önemine dikkat çekmek ve sorunları gündeme taşıyarak çözüm önerileri geliştirmek üzere yola çıkan gençler, 18 Ekim’de Hürriyet Treni’yle beraber Kayseri Garı’ndaydı. Geçtiğimiz bir yıl içinde Seyfe Gölü çevresindeki köylerden yaklaşık 300 kişiyle etkinlikler düzenleyen, Türkiye’nin farklı yerlerinden 70 kuş gözlemcisini Seyfe Gölü’nde buluşturan, Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, belediye ve muhtarlıklarla 50’den fazla buluşma gerçekleştiren gençler, bu sayede Seyfe Gölü için tüm paydaşların ortak kararıyla hazırlanan eylem planını Çevre ve Orman Bakanlığı’nın gündemine sokmayı başarmışlardı.

Bu yıl “Bozkırda Bir Vaha: Seyfe Gölü” adlı yeni bir projeyle yola çıkan proje ekibi Seyfe Gölü’nün doğal zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtarak sürdürülebilir ekoturizm faaliyetlerini yaygınlaştırmayı, yerel sahiplenme yaratarak Seyfe Gölü’nün yerel halk, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde korunmasını sağlamayı hedefliyor. Uzun vadede proje ile Orta Anadolu Bölgesi’ndeki sulak alanların kurumasının engellenmesi ve sürdürülebilir yönetimin oluşturulması amaçlanıyor.

PDF İndir