Diyarbakırlı gençler Dicle Nehri'nde yaşanan tarımsal kirliliği azaltmak amacıyla Verimli Tarım Temiz Dicle projesini hayata geçiriyor. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından oluşturulan Hayata Artı Gençlik Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Coca-Cola'nın çevre yaklaşımı ve Verimli Tarım Temiz Dicle projesi Hürriyet Hakkımızdır Treni'nde 5 Ekim'de Diyarbakırlılarla buluştu. Hürriyet Hakkımızdır Treni'ni ziyaret eden Diyarbakır Valisi H. Avni Mutlu proje hakkında bilgi aldı.

Endüstriyel, evsel ve tarımsal atıklarla kirlenen ve bölge için büyük bir öneme sahip Dicle Nehri Diyarbakırlı gençlere emanet. Dicle Nehri'nin kirlenmesinin en önemli nedenlerinin başında yanlış tarla sürümü geliyor. Yatay yerine dikey sürüm ve sonrasındaki sulama tüm tarımsal atıkların Dicle nehrine akmasına neden oluyor. Bunu önlemek amacıyla gençler Verimli Tarım Temiz Dicle projesini uygulamaya geçiriyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından oluşturulan Hayata Artı Gençlik Programı kapsamında yürütülen çevre projeleri ve Verimli Tarım Temiz Dicle projesi ile ilgili bilgiler 5 Ekim'de Diyarbakır Garı'nda ilgililerle paylaşıldı. Hürriyet Hakkımızdır Treni'ni ziyaret eden Diyarbakır Valisi H. Avni Mutlu Dicle Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü mezunu ve öğrencileri olan Fidan Doğan, Ercan Türkmen ve Cahit Atagün'ün oluşturduğu Verimli Tarım Temiz Dicle projesi hakkında bilgi aldı.

Paralel Sürüm İle Kirliliğin Önüne Geçilebilir
Tarlaların dik sürülmesi ve sulanmasının erozyona ve tarım kimyasallarının nehre taşınmasına sebep olduğunu belirten gençler pilot alanda örnek uygulama ve eğitimle gerçekleştirerek çiftçinin paralel sürüm ve sulamaya geçmesine ön ayak olacak.

Proje sonunda paralel sürüm ve sulama yapan çiftçilerin tüm bölgeye örnek olması ve uygulamanın yaygınlaştırılması bekleniyor.Proje sahipliğini Dicle Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunları Derneği'nin yaptığı Verimli Tarım Temiz Dicle projesinin ortakları arasında DSİ Bölge Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakultesi ve Tarım İl Müdürlüğü bulunuyor. Projeye destek veren kuruluşlar ise Ziraat Odası, Sur İlçe Kaymakamlığı ve Çevre Orman Müdürlüğü.

Bölge ve Proje Hakkında: Dicle Nehri, insanlık tarihinin en başından bu yana farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmaktadır. 10 bin yıl öncesine uzanan tarihi ve zengin doğası, burayı benzersiz ve büyüleyici bir Dünya Mirası haline getirmiştir. Kültürel geleneğin, yaşayan veya kayıp bir uygarlığın eşi olmayan istisnai tanıklığını içeren Dicle Nehri, evrensel anlamda da devam eden ekolojik ve biyolojik gelişimin örneğini teşkil etmektedir. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması, evrensel öneme sahip türlerin tehlike altında olması ve önemli doğal habitata sahip olması Dicle Nehri'nin korunmasının ve nehre gereken değerin verilmesinin son derece önemli olduğunu göstermektedir. Ancak Dicle Nehri'ne gereken önem verilmemiştir. Dicle Nehri'nin Diyarbakır kent giriş kısmının diğer gruplara göre daha düşük sayıda mikroorganizma içerdiği ve kent çıkışında kontaminasyonun en yüksek düzeye ulaştığı görülmektedir. Yapılan analizler sonunda tüm su numunelerinde Enterobacteriacea, koliform, fekal koliform, küf-maya ve anaerob mikroorganizmaların varlığı tespit edilmiştir. Alınan su analiz raporlarına göre suda çözünmüş inorganik madde miktarının sulamanın olmadığı şubat - mart döneminde çok az olmasına rağmen; sulamanın yoğun olarak yapıldığı Temmuz - Ağustos döneminde çok arttığı gözlemlenmektedir. Bunun sebebi o dönemde ekilen pamuğun gübrelendikten sonra eğime dik sulanmasından kaynaklanmaktadır. Eğime dik sulanan tarlalardan nehre karışan sular beraberinde çeşitli kimyasallar içeren gübre ve gübre kalıntılarını da nehre taşımaktadır. Bu durum Dicle nehrinde birçok canlı türünü tehdit eder niteliktedir. Dicle Nehri'nin çevresel felakete maruz kalmasına neden olan tarımsal kirliliğin belirlenen hedefteki miktarının önlenmesi, kirliliğe neden olan diğer tarım alanları ve başka faktörler konusunda kamuoyunda ve yetkili kurumlarda farkındalık oluşturmak ve bu konuda adımlar atılmasına teşvik etmek ve Dicle Nehrinin kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla bu projeye gerek görülmüştür.

Hayata Artı Gençlik Programı Hakkında: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı tarafından oluşturulan Hayata Artı Gençlik Programı, gençler tarafından tasarlanan, toplumsal fayda hedefleri olan yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, sürdürülebilir çevre projelerini desteklemektedir.

Hayata Artı'nın amacı, gençlerin, çevresel sorunlara topluma duyarlı çözümler üreten projeler geliştirmelerine, bir başka deyişle Hayata Artı katacak gençlik girişimlerinin önünün açılmasına katkıda bulunmaktır.

PDF İndir