Hayata Artı Çevre Programı
  • Türkiye’nin su kaynaklarının yaklaşık dörtte üçü tarım sektörü tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla tarım uygulamalarındaki her türlü iyileştirme ülkemizin gerek toprak gerekse değerli su kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından değer taşıyor.

    Hayata Artı Çevre Programı tarım sektöründe yeni uygulamalar ve koruyucu yaklaşımların benimsenmesi yoluyla su ve toprak kaynaklarını korumayı ve daha etkin kullanmayı hedefliyor.

    Programın hayata geçirildiği 2013 yılından bu yana toprak ve su kaynakları açısından Türkiye’nin en kritik bölgeleri olan İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki uygulama alanlarında en az 3 milyon metreküp1 su tasarrufu yapılmış, en az 40.000 dekar tarım arazisinde toprak kalitesi korunurken tarımsal verim artırılmıştır.

1Tasarruf edilen su miktarı Karapınar büyüklüğünde bir ilçenin yıllık içme ve
kullanma suyu ihtiyacının bir buçuk katına denk gelmektedir.