• Kız Kardeşim Projesi ile, 18-55 yaşları arasında okuryazar kadınların, Coca-Cola Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği kapsamında belirlenen illerde gerçekleştirilecek eğitimlere katılarak konumlarının güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almasını sağlayacak fırsatlar yaratılması hedeflenmektedir.
Kız Kardeşim Logo
  • Projenin Konusu
   Kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek amacıyla, Coca-Cola Türkiye öncülüğünde, devlet, sivil toplum ve üniversite desteğiyle kişisel gelişim, iletişim, finansal okuryazarlık, sosyal medya, diksiyon, etkili konuşma ve bireysel motivasyon vb konularda sertifika programları düzenlenecektir.
  • Projenin Amacı

   Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirmelerine destek olmak, yeteneklerini geliştirebilecek ve yetkinlik kazanacakları platformlar yaratmak, kadınların ekonomik sürece katılımlarını artırmak amacıyla eğitim ve danışmanlık desteği vermek.

   Belirlenen illerde, kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almasını sağlayacak fırsatlar yaratılması hedeflenmektedir.

  • Proje Ortakları
   Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi