• Ana teması, kadınların sahip oldukları yetkinliklerin desteklenmesi ve bunlara yenilerinin eklenmesi ile ekonomik sürece katılımlarının artırılması olan bu projede ilerleyen senelerde arıcılığın farklı iş kolları ile birleştirilerek projenin büyütülmesi hedeflenmektedir.
tubsal logo
  • Projenin Konusu
   Kadınların sahip oldukları yetkinliklerin desteklenmesi, bunlara yenilerinin eklenmesi ile ekonomik sürece katılımlarının artırılması amacıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Coca-Cola Türkiye’nin finansörlüğünde Van’da yaşayan 22 genç kıza kraliçe ana arı ve bal üretimi ile arıcılıktan elde ettikleri ürünleri değerlendirebilecekleri farklı iş kollarında eğitimler verilecektir.
  • Projenin Amacı

   Kadınların sahip oldukları yetkinliklerin desteklenmesi, bunlara yenilerinin eklenmesi ile ekonomik sürece katılımlarının artırılması amacıyla eğitim ve danışmanlık desteği vermek.

  • Proje Ortakları

   Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

   Hisar Anadolu Destekleme Derneği (HADD)