Birilikte Çözüm Üretiyoruz
  • Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, çevresel ve toplumsal sorunlara yenilikçi, topluma duyarlı, sonuç odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirirken yalnız hareket etmiyor. Her projede, o sorunun çözümüne katkı sağlayacak yerel, ulusal ve küresel sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve resmi kurumlar ile işbirlikleri gerçekleştiriyor.
Stratejik Ortaklarımız