Yaklaşımımız
  • Coca-Cola Hayata Artı Vakfı toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği hesaba katan bütüncül bir çevre yaklaşımına sahiptir.
  • Bu doğrultuda, uygulayacağı ya da destekleyeceği projelerde asli amacı çevresel fayda üretmek olmakla beraber, amacını gerçekleştirirken toplumsal durumu ve dezavantajlı grupları dikkate alır. Her soruna, o sorunun dinamiklerini göz önüne alarak, çevresel ve toplumsal faydayı bir arada gözetecek çözümler üretir.
Vizyon
Vizyonumuz toplumsal ve çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üreten, yerel paydaşların güçlendirilmesinde ve kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliklerinin kurulmasında öncü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.  
Misyon
Misyonumuz çevresel ve toplumsal sorunlara sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamu kuruluşları ile birlikte topluma duyarlı, yenilikçi, sonuç odaklı, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek, bu amaçla araştırmalar yapmak, projeler tasarlamak, uygulamak ve proje tasarım ve uygulamalarını desteklemektir.
Bu çözümleri üretirken de sağlıklı ve devamlılığı olan projeler için
ilkelerini her zaman ön planda tutar. Bu ilkeler;
  • iconProjelerin devamlılığı için sürdürülebilirlik,
  • iconToplumsal bilinç yaratabilmek için katılımcılık,
  • iconProjelerin sağlam temellere dayandırılabilmesi için ölçülebilirlik,
  • iconKaynakları en verimli şekilde kullanabilmek için sonuç odaklılık,
  • iconTüm topluma katkı sağlayabilmek için topluma duyarlılık,
  • iconDünya standartlarında çalışabilmek için yenilikçilik,
  • iconKalite ve yenilikçilikten taviz vermemek için sürekli gelişim olarak özetlenebilir.